Soğuk Oda Fiyatları Soğuk Hava Deposu Fiyatları Soğuk Oda Kapı Fiyatları Soğuk Oda Kapı Panel Fiyatları Atık Deposu Fiyatları Atık Depo Fiyatlar


Tüketici ihtiyaçları ve değişen beğenilere uygun, dünya markası mamüllerin yapı sektörüne yönelik satışını yapmak, risk ve pazarlama kabiliyeti bakımından uygun kanalları oluşturmak, bu kanal yapılanmasında ve sektöründe, üstün etik nitelikleri ve pazarlama tekniklerini uygulamak ve sürekli geliştirmek, vazgeçilmez ilkemizdir.

Soğutma :
 
      Soğutma Isının ortamdan çekilmesi olayına soğutma denir. Isının ortamdan çekilmesi, zamanımızda yaygın olarak soğutucu akışkanın sıkıştırılması ve ısı çekilecek ortama gönderilerek buharlaşabilmesi için gerekli ısıyı ortamdan alması ve ortamın soğuması şeklinde sağlanmaktadır.

Şok Odası :
      Şok Odası veya Şoklama Odası (-30 °C / -45 °C) Aslında şoklama diye adlandırılan bu sistem bir muhafaza şekli olmakla birlikte, genelde sektörde yapılan hatalar nedeni ile muhafazadan ayrı olarak tanımlanmalıdır. Şoklama, taze ürünlerin çekirdek sıcaklıklarının belirlenen ve uygun görülen negatif değerlere  düşürülmesi işlemidir. Ürün cinsine göre -30 °C ile -45 °C değerleri arasında çalışmaktadır.

Donmuş Muhafaza Odası :
      Donmuş Muhafaza Odası  (-18 °C / -25 °C) Belirlenen ve uygun görülen negatif değerlere düşürülmüş ürünlerin uzun süre saklanabileceği odalardır. Ürün cinsine göre -18 °C ile -25 °C değerleri check here arasında çalışmaktadır.

Atmosfer Kontrollü Soğuk Oda:
      Atmosfer kontrollü soğuk odalar sebze ve meyve ürünlerinin tazeliğini koruyarak daha uzun saklanabilecekleri ve bu saklama esnasında da ürün kayıplarını en aza indirecekleri bir depolama şeklidir. Hepimizin bildiği gibi sebze ve meyveler toplandıktan sonra da gelişimlerini sürdürmektedirler. Bu tip soğuk odalarda sebze ve meyvenin gelişimini sürdüremeyeceği bir ortam oluşturulmaktadır. Atmosfer kontrollü soğuk odalarda tam bir sızdırmazlık sağlanmaktadır. Kapılar özel üretilmekte, soğuk oda panellerinin birleşim yerleri ise özel kimyasallar yardımı ile tam bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde izole edilmektedir. 

Müşterinin isteğine göre kapıya, duvara ya da tavana gözetleme camları konulabilir. Ürünlerin durumu bu camlar sayesinde takip edilmektedir. Atmosfer kontrollü soğuk odalarda, ürünlerin cinsine göre ısı derecesi sağlandıktan sonra, oksijen (O²) seviyesi yok denecek kadar azaltılmaktadır. Bu işlemler sırasında ne ürüne ne de çevreye herhangi bir zararlı kimyasal verilmeden, ürünlerin daha taze ve muhafaza ömrünün daha da uzun olması sağlanmaktadır.

Çetiner Soğutma
Soğuk Oda Fiyatları Soğuk Hava Deposu Fiyatları Soğuk Oda Kapı Fiyatları Soğuk Oda Kapı Panel Fiyatları Atık Deposu Fiyatları Atık Depo Fiyatlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *